Το δύσκολο "αντίο" του Pasqualino Giangrossi στον ΑΟΜ

Δημιουργήθηκε στις 13/04/2021 - 17:28
lino nneka

Σε μία εξαιρετικά δύσκολη απόφαση και για τις δύο πλευρές, ο ΑΟ Μαρκοπούλου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, Pasqualino Giangrossi .

Η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την οικογενειακή κατάσταση του προπονητή, ο οποίος τον ερχόμενο Αύγουστο θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!

Ο πρόεδρος του ΑΟΜ, Πάρις Ευαγγελίου, δήλωσε σχετικά:

"Ήταν μία από τις δυσκολότερες στιγμές στην έως τώρα παρουσία μου στον ΑΟΜ! Με τον Λίνο η ομάδα ανέβηκε αρκετά σκαλιά στην ποιότητά της, τα οποία πρέπει να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Είναι ένας προπονητής-πρότυπο που προσέφερε πάρα πολλά, τόσο στις γυναίκες, αλλά κυρίως στις νεαρότερες αθλήτριές μας, που στελεχώνουν τόσο τις ομάδες των Κορασίδων και Νεανίδων, αλλά και τη γυναικεία ομάδα. Η παρουσία του Λίνο στο Μαρκόπουλο, ήταν η καλύτερη στιγμή της ομάδας τα τελευταία αρκετά χρόνια! Του ευχόμαστε με το καλό να γίνει μπαμπάς στο πλευρό της αγαπημένης του Nneka! Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους".

Από τη πλευρά του, ο Giangrossi Pasqualino, δήλωσε:

"Μετά από δύο υπέροχα χρόνια, αναγκάζομαι να επιστρέψω στην Ιταλία για επείγουσες οικογενειακές υποχρεώσεις. Δύο υπέροχα χρόνια, στα οποία δουλέψαμε πολύ σκληρά αλλά πάντα με ευχαρίστηση, πετυχαίνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο με τις γυναίκες όσο και με τις πιο μικρές ομάδες. Η καρδιά μου είναι και παραμένει στο Μαρκόπουλο, όπου γνώρισα υπέροχους ανθρώπους, που αποτελούν πλέον την δεύτερη οικογένειά μου! Ελπίζω πως αυτό είναι μόνο προσωρινό "αντίο" και θα επιστρέψω στο όνειρο και στην προσπάθεια να πετύχουμε τους στόχους που βάλαμε μαζί!".

Ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για τον Lino και την Nnekka και τους περιμένουμε ξανά στην Ελλάδα!

 

Για το γραφείο Τύπου

 

Italian

In una decisione estremamente difficile per entrambe le parti, AO Markopoulo annuncia la fine della sua collaborazione con l'allenatore della squadra femminile, Pasqualino Giangrossi.

La decisione è stata presa in base alla situazione familiare del Coach.

Il presidente di AOM, Paris Evangeliou, ha dichiarato al riguardo:

"Finora è stato uno dei momenti più difficili della mia presidentenza all'AOM!

Con Lino, le qualità tecniche e tattiche della squadra, sono cresciute moltissimo, e faremo di tutto per preservarle.

È un allenatore modello che ha dato tanto, alle nostre atlete senior e soprattutto alle atlete più giovani, che fanno parte sia dell'A1 femminile che delle categorie Under.

La permanenza di Lino a Markopoulo è stato il periodo più bello della squadra degli ultimi anni! ".

Da parte sua, Pasqualino Giangrossi ha detto:

"Dopo due anni meravigliosi, sono costretto a tornare in Italia per impegni familiari urgenti. Due anni meravigliosi, in cui abbiamo lavorato molto duramente ma sempre con piacere, ottenendo ottimi risultati sia con la Serie A1 che con le squadre juniores.

Il mio cuore è e rimane dentro Markopoulo, dove ho conosciuto persone meravigliose, che ora sono la mia seconda famiglia! Spero che questo sia solo un "arrivederci" temporaneo e tornerò al sogno e alla fatica per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati insieme! ".

Auguriamo di tutto cuore, il meglio a Lino e Nneka e non vediamo l'ora di rivederli in Grecia!

L'ufficio stampa Markopoulo Volley

 

English

In an extremely difficult decision for both sides, AO Markopoulou announces the end of his cooperation with the coach of the women's team, Pasqualino Giangrossi.

The decision was made based on the family situation of the coach, who' ll become a father for the first time next August!

The president of AOM, Paris Evangeliou, stated in this regard:

"It was one of the most difficult moments in my time at AOM so far! With Lino, the team climbed several steps in its quality, which we must preserve in every way. He is a model coach who offered a lot, both to women, but especially to our youngest athletes, who participate at the youth teams, as well as the women's team. Lino's presence in Markopoulo was the best moment of the team for the last several years! We wish all the best to Lino and Nneka! The thought of all of us is with them."

Giangrossi Pasqualino said:

"After two wonderful years, I am forced to return to Italy for urgent family obligations. Two wonderful years, in which we worked very hard but always with pleasure, achieving excellent results with both women and the smallest teams. My heart is and remains in Markopoulo, where I met wonderful people, who are now my second family! I hope this is only a temporary "goodbye" and I will return to the dream and the effort to achieve the goals we set together! ".

We deeply wish the best for Lino and Nnekka and look forward to seeing them again in Greece!

AOM Press Office